KOMUTA KONTROL SİSTEMLERİ

Command Control Systems

Komuta kontrol sistemleri birçok alt başlığı içeren, temel bir başlıktır. Malzeme dağıtım şirketi aracının, ya da bir askeri mühimmattın ön sistem analizinin yapılması, karar destek sistemleri ile bir görev oluşturulması, görevin takibi ve değiştirilmesi, gerçekleştirilen görevin tekrar oynatılması, gibi konular komuta kontrol sistemleri bünyesinde değerlendirilebilir. Komuta kontrol sistem çözüm yazılımlarımız; afet, acil durum komuta kontrol sistemleri, komuta kontrol savaş sistemleri çözümleri gibi alt başlıklarda incelenebilir. Temel yetenekleri aşağıdaki gibidir;

Command control systems are a basic title with many subtitles. Conducting preliminary system analysis of the material distribution company vehicle or a military ammunition, setting up a task with decision support systems, tracking and replacing the task, replaying the task performed can be evaluated in the context of command and control systems. Our command control system solution software; disaster, emergency command control systems, command and control battle systems solutions. This system provides a platform that can meet all the requirements for the establishment and management of the command and control system. Their basic abilities are as follows;

 • Komuta kontrol için gerekli tüm verileri hızlı bir şekilde indeksleyen sistemler içerir.
 • Veriler; servis, raster, veri tabanları, coğrafi veriler, sosyal ağlar gibi birçok kaynaktan sağlanabilir.
 • Veri akışını sürekli olarak sağlayan indeksleyiciler içerir.
 • Kesintisiz haberleşme için, GSM, sayısal telsiz, uydu modem gibi sistemlerle çalışabilir.
 • İdeal bir analiz ortamı için Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı karar destek sistemi sunar.
 • Karar destek ve görev planlama için, Masaüstü, Html5 tabanlı tüm platformlarda çalışabilen istemciler sunar.
 • Coğrafi ve coğrafi olmayan verileri, yüksek hız ve düşük bant genişliklerinde sunmak için sunucu yazılımları içerir.
 • Platformun tüm istemci ve sunucu ürünlerinin birbiriyle etkileşimli çalışmasını sağlayan, uygulamaların kimliklendirmesini yapan, kurumsal yapınızı kurgulayabileceğiniz, bulut tabanlı sunucu yazılımları içerir.
 • Komuta kontrol sisteminin emrine verilecek olan tüm aygıtları ekleyip çıkartabileceğiniz akıllı bir yönetim platformu içerir.
 • Komuta kontrol sisteminin emrindeki tüm aygıtları (insansız hava araçları, kameralar, uzaktan kontrollü iş makinaları…) yönetebilen akıllı arayüzler içerir.
 • Includes systems that index quickly all the data required for command control.
 • Data; service, raster, databases, geographic data, social networks, etc.
 • It contains indexers that provide continuous streaming of data.
 • For continuous communication, GSM, digital radio, satellite modem can work with such systems.
 • It provides a Geographic Information System based decision support system for an ideal analysis environment.
 • For decision support and task planning, Desktop offers clients that can work on all platforms with Html5 based.
 • Includes server software to deliver geographical and non-geographic data at high speed and low bandwidth.
 • The platform includes cloud-based server software that enables you to interoperate with all client and server products, identify applications, and configure your enterprise.
 • It includes a clever management platform where you can add and remove all the devices that the command control system will emerge from.
 • It contains intelligent interfaces that can manage all devices under the command control system (unmanned aerial vehicles, cameras, remote controlled work machines ...).