ENERJİ YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ ÇÖZÜMLERİ

ENERGY MANAGEMENT AND SECURITY SOLUTIONS

CADA, OMS, Abone Bilgi Sistemi, Çağrı Merkezi Sistemi, Envanter Yönetim Sistemi gibi uygulamalara entegre edilebilecek, coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir çözüm ailesidir. Enerji yönetimi ve güvenliği için gerekli olan, adres, tapu kadastro, imar, altyapı gibi verileri e-devlet entegrasyonu kapsamında ilgili kurumlardan sorgular ve yönetir. Enerji yönetim çözümleri sahadan veri toplama, toplanan verinin yönetilmesi, SAP, SCADA gibi sistemlerle entegrasyonunu içermektedir.

CADA, OMS, Subscriber Information System, Call Center System, Inventory Management System which can be integrated with applications such as geographic information system based solution family. It inquires and manages the relevant institutions such as address, land registry, development, infrastructure required for energy management and security within the scope of the given e-government integration. Energy management solutions include integration with systems such as SAP, SCADA, data collection from field, management of collected data.

 • SAP, SCADA, Abone bilgi sistemleriyle entegre çalışır.
 • Enerji yönetimi için gerekli tüm verileri hızlı bir şekilde indeksleyen sistemler içerir.
 • Veriler; servis, raster, veri tabanları, coğrafi veriler, sosyal ağlar gibi birçok kaynaktan sağlanabilir.
 • Veri akışını sürekli olarak sağlayan indeksleyiciler içerir.
 • Kesintisiz haberleşme için, GSM, sayısal telsiz, uydu modem gibi sistemlerle çalışabilir.
 • İdeal bir analiz ortamı için Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı bir karar destek sistemi sunar.
 • Karar destek ve görev planlama için, masaüstü, Html5 tabanlı tüm platformlarda çalışabilen istemciler sunar.
 • Coğrafi ve coğrafi olmayan verileri, yüksek hız ve düşük bant genişliklerinde sunmak için sunucu yazılımları içerir.
 • Platformun tüm istemci ve sunucu ürünlerinin birbiriyle etkileşimli çalışmasını sağlayan, uygulamaların kimliklendirmesini yapan, kurumsal yapınızı kurgulayabileceğiniz, bulut tabanlı sunucu yazılımları içerir.
 • Enerji yönetim sisteminin emrine verilecek olan tüm aygıtları ekleyip çıkartabileceğiniz akıllı bir yönetim platformu içerir.
 • Enerji yönetim sisteminin emrindeki tüm aygıtları (insansız hava araçları, kameralar, uzaktan kontrollü iş makinaları…) yönetebilen akıllı arayüzler içerir.
 • It integrates with SAP, SCADA, Subscriber information systems.
 • It includes systems that index quickly all the data needed for energy management.
 • Data; service, raster, databases, geographic data, social networks, etc.
 • It contains indexers that provide continuous streaming of data.
 • For continuous communication, GSM, digital radio, satellite modem can work with such systems.
 • It provides a decision support system based on the Geographic Information System for an ideal analysis environment.
 • For decision support and task planning, the desktop provides clients that can work on all platforms with Html5 based.
 • Includes server software to deliver geographical and non-geographic data at high speed and low bandwidth.
 • The platform includes cloud-based server software that enables you to interoperate with all client and server products, identify applications, and configure your enterprise.
 • It contains an intelligent management platform from which you can add and remove all the devices to be emerge from the energy management system.
 • It contains intelligent interfaces that can manage all devices under the control of the energy management system (unmanned aerial vehicles, cameras, remote controlled work machines ...).